PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ BYL UKONČEN! DĚKUJEME!

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 25. dubna 2022.